Budget garantieregeling aardwarmte verhoogd

De garantieregeling voor aardwarmteprojecten, Regeling Nationale EZ Subsidies (RNES, voorheen SEI) wordt per 1 oktober weer opgesteld. De aanvraagperiode loopt tot 31 maart 2016.

Het totale beschikbare bedrag voor deze openstelling is verhoogd van €43 miljoen naar €93 miljoen. Meer dan een kwart van dit bedrag is gereserveerd voor diepe projecten (>3300 m). De maximale subsidies per project zijn €7,225 miljoen voor een regulier project en €12,75 miljoen voor een diep project, zie tabel.

budget RNES

Bron: RVO

Verder biedt deze vijfde openstelling van de RNES ruimte voor een grotere diversiteit aan projecten. Sidetracks of een derde put om een triplet te realiseren zijn te verzekeren. Ook is het makkelijker om alternatieve putconfiguraties, zoals horizontale putten of ‘radial drilling’ te verzekeren. Bovendien zijn DEI (Demonstratie Energie Innovatie) en Hernieuwbare Energie (onderdeel van TSE) toegevoegd aan de regelingen waarmee samenloop mogelijk is.

 

Wat is de RNES?

De kans op een put die niet het verwachte resultaat levert (misboring genoemd) vormde een drempel voor investeringen in geothermische projecten. Om deze duurzame projecten te stimuleren is een garantieregeling opgesteld die een misboring ‘verzekert’. Voor het boren wordt een premie betaald (7% van het maximale subsidiebedrag) en indien de resultaten van de put(ten) tegenvallen wordt een financiële uitkering toegekend. Indien u gebruikt wilt maken van de regeling moet u in het bezit zijn van een opsporings- of winningsvergunning, een financieringsplan en een locatie specifiek geologisch onderzoek opgesteld door een ISO 9001 gecertificeerde onderneming. Het geologische onderzoek geeft het te verwachten vermogen aan, welke maximaal het ‘P90’ vermogen mag zijn. Het P90 vermogen is het vermogen dat met 90% zekerheid behaald kan worden.

PanTerra is u graag van dienst om het geologische onderzoek uit te voeren die benodigd is voor deze garantieregeling.