Author Archives: Aardwarmte

Seminar Energietransitie

Het Seminar ‘Energietransitie’ zal op 20 september in Vlaardingen plaatsvinden. Vooraanstaande sprekers, experts en gasten gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die geothermie kan bieden.

Tijdens het seminar zullen PanTerra samen met WEP Engineering Partner en VB Geo Projects een interactieve workshop leiden.

De “Effectieve Geothermie van Exploratie tot Realisatie” workshop zal ondermeer hot-topic vragen en mini-opdrachten over geothermische processen aankaarten.

Het seminar vindt plaats bij Delta Hotel in Vlaardingen en is alleen voor genodigden. U kunt natuurlijk uw interesse kenbaar maken via corporate@flevum.nl

Het programma biedt nog twee andere workshops en twee keynote presentaties.

Sprekers Marit Brommer, CEO IGA (International Geothermal Association)

Dirk Fransaer, CEO VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek)

 

Workshops Businesscase Aardwarmte afnemers

Toekomst van warmtenetten

Effectieve Geothermie van Exploratie tot Realisatie

Status aardwarmte per 1 januari 2015

Aardwarmte word steeds populaider in Nederland. Deze trend wordt ook bevestigd door het jaarverslag Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland 2014 van het ministerie van Economische Zaken.

In 2007 is het eerste aardwarmte project gerealiseerd, en inmiddels (per 1 januari 2015) zijn er twaalf aardwarmtedoubletten in Nederland. Namelijk in Venlo, De Lier, Honselersdijk, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Koekoekspolder, Pijnacker-Nootdorp (2), Middenmeer (2), Den Haag en Heemskerk.

gaarlijkse geothermische warmte prod

Fig 1. Jaarlijkse geothermische warmte productie (groen) en het aantal operationele installaties (rood)

Lees verder

Budget garantieregeling aardwarmte verhoogd

De garantieregeling voor aardwarmteprojecten, Regeling Nationale EZ Subsidies (RNES, voorheen SEI) wordt per 1 oktober weer opgesteld. De aanvraagperiode loopt tot 31 maart 2016.

Het totale beschikbare bedrag voor deze openstelling is verhoogd van €43 miljoen naar €93 miljoen. Meer dan een kwart van dit bedrag is gereserveerd voor diepe projecten (>3300 m). De maximale subsidies per project zijn €7,225 miljoen voor een regulier project en €12,75 miljoen voor een diep project, zie tabel.

budget RNES

Bron: RVO

Lees verder

Officiële start boring Aardwarmte Vierpolders

boortoren geothermie

 

Om de officiële start van de boring van het aardwarmte project in Vierpolders te vieren, hebben de tuinders die bij dit project betrokken zijn een openingsceremonie georganiseerd op de locatie van kwekerij Voort Brielle, welke 200 m van de boorlocatie gelegen is. Vele genodigden waren aanwezig op dit evenement om een nieuwe realisatie om geothermische energie te winnen te vieren. Lees verder

Tuinbouwrelatiedagen Gorinchem 2015

Tijdens de tuinbouwrelatiedagen in Gorinchem heeft PanTerra kennisgemaakt met ondernemers in de tuinbouw sector. De aanwezige PanTerra staf heeft met veel plezier uitgelegd hoe tuinders de in de aarde opgeslagen warmte kunnen gebruiken om de kassen te verwarmen en geïnformeerd over het geothermische potentieel op verschillende locaties in Nederland.

Aardwarmte voor 47 hectare tomaten in De Lier

In het weekend van 17 en 18 mei 2014 wordt gestart met de boorwerkzaamheden voor het geothermie project in De Lier (gemeente Westland). Er zullen twee putten worden geboord tot een diepte van ongeveer 2.5 km. Één put zal heet water van meer dan 90 graden Celsius onttrekken uit een zandlaag en de tweede put zal het uitgekoelde water weer injecteren in deze zandlaag. De geothermische installatie zal ongeveer 47 hectare tomaten gaan verwarmen.
Lees verder