Aardwarmte

hot-spring

 

Wat is aardwarmte?
Aardwarmte, ofwel geothermie, is warmte die in de aarde ligt opgeslagen in het gesteente en de vloeistoffen die het bevat. Deze warmte komt voort uit het afkoelen van de aarde sinds zijn ontstaan (30%) en uit radioactieve vervalprocessen (70%). De warmte uit het binnenste van de aarde wordt naar het oppervlak getransporteerd, waar deze gebruikt kan worden voor direct gebruik (warmte) en voor stroomopwekking (elektriciteit).

Hoe dieper je de aarde in gaat des te warmer het is. De kern van de aarde heeft een temperatuur van ongeveer 5500°C en aan het aardoppervlak is het ongeveer 10°C. In Nederland stijgt de temperatuur gemiddeld 3°C met elke 100 m dieper. Dit betekent dat op een diepte van 2 km de temperatuur ongeveer 70°C is. Vanaf een diepte van ongeveer 3 km bereikt het water in de ondergrond een temperatuur van circa 100°C.

 

layers

 

Direct gebruik
Met direct gebruik van geothermie wordt bedoeld dat het warme water dat zich bevindt op dieptes tussen 1000 en 3000 m wordt gebruikt om gebouwen mee te verwarmen. In Nederland wordt dit met name toegepast bij kassen. Het warme water wordt opgepompt met een productie put en door middel van een warmtewisselaar uitgekoeld. Dit uitgekoelde water wordt met een injectie put weer in hetzelfde reservoir geïnjecteerd, zodat de druk in het reservoir behouden blijft. Deze productie en injectie put worden samen een doublet genoemd.

 

Stroomopwekking
Voor het opwekken van elektriciteit zijn temperaturen van minstens 85°C nodig. Geothermische stroomopwekking wordt in Nederland nog niet toegepast. In landen met hoge temperaturen op relatief geringe diepte (bijvoorbeeld IJsland en Indonesië) wordt dit al wel op grote schaal succesvol toegepast.