Aardwarmte voor 47 hectare tomaten in De Lier

In het weekend van 17 en 18 mei 2014 wordt gestart met de boorwerkzaamheden voor het geothermie project in De Lier (gemeente Westland). Er zullen twee putten worden geboord tot een diepte van ongeveer 2.5 km. Één put zal heet water van meer dan 90 graden Celsius onttrekken uit een zandlaag en de tweede put zal het uitgekoelde water weer injecteren in deze zandlaag. De geothermische installatie zal ongeveer 47 hectare tomaten gaan verwarmen.

“PanTerra heeft het geologische vooronderzoek verricht en we zijn verheugd om betrokken te blijven bij dit project tijdens en na de boring voor geologische onder-steuning en de puttesten”, aldus Laura van Leeuwen, geoscientist bij PanTerra Geoconsultants.

Dit is het 10e gerealiseerde geothermische project waar PanTerra bij betrokken is. Een eerder nabij gelegen project in het Westland (Green Well Westland) was een groot succes.  PanTerra GeoConsultants is in 1988 opgericht als consultancy bedrijf in de olie- en gasindustrie.