Aardwarmte – een oplossing voor de tuinbouwwereld

Aardwarmte wordt een steeds aantrekkelijker alternatief in de tuinbouwwereld. Het helpt niet alleen mee aan een schone, duurzame maatschappij, het is ook een financieel voordelige bron van energie. Zo vonden ook negen tuinders uit Brielle die binnenkort hun kassen verwarmen met geothermische energie uit de diepe ondergrond.

Aardwarmte Brielle Infographic

In 2012 heeft PanTerra een geologisch onderzoek uitgevoerd op verzoek van Hydreco GeoMEC B.V. Het project is goedgekeurd en gesubsidieerd door Provincie Zuid Holland en RVO.

Het onderzoek toont aan dat zich in dit gebied een geschikt reservoir bevindt op een diepte van ongeveer 2200 m. De temperatuur van het water dat zich in deze poreuze zandlaag bevindt zal ongeveer tussen de 80°C en de 85°C zijn. Om dit water te kunnen gebruiken voor het verwarmen van de kassen, zullen twee putten worden geboord (een doublet genoemd): één put zal heet water omhoog pompen en de andere put zal het uitgekoelde water weer in dezelfde zandlaag injecteren.

Conductor buizen zijn inmiddels al geplaatst en het boren zal begin juli 2015 starten. Verwacht wordt dat de geothermische installatie vanaf de zomer van 2016, 50 ha kassen kan verwarmen.

Voor meer informatie over geothermie kunt u terecht op onze website: www.aardwarmte.com.